HTML-codes

Een tehnisch gegeven, een site wordt in de basis opgebouwd met html-codes, die dan door je browser ( Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, ..) worden om gezet naar de leesbare webpagina.

Er zijn voor het starten 3 belangrijke items dat met de codes worden opgebouwd :

  1. De opmaak van de teksten
  2. De uitlijning van de volledige pagina
  3. De weergaven van de afbeeldingen

 Veel van deze html-codes worden door de webmaster via een database gegenereerd, is bij het starten van je website wel meer werk aan, maar achteraf is je website wel vlotter aanpasbaar.