HTML-codes

Even tehnisch

Een site wordt in de basis opgebouwd met html-codes, die dan door je browser ( Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, ..) worden om gezet naar de leesbare webpagina.

Er zijn voor het starten 3 belangrijke items:

de codes van je website worden opgebouwd in :

  1. De opmaak van de teksten
  2. De uitlijning van de volledige pagina
  3. De weergaven van de afbeeldingen

Veel van deze html-codes worden door de webmaster via een database gegenereerd, er is bij het starten van je website wel meer werk aan, maar achteraf is je website wel vlotter aanpasbaar.
Dat noemt men dynamische websites.