Bepaal vooraf het doel van je website !

Enkele mogelijke doelstellingen :

  • Als bedrijf :

   • enkel je klassieke contactgegevens kenbaar maken ( naam, adres, e-mail )
   • je producten promoten
   • dienstverlening kenbaar maken
   • inkomende bestellingen ontvangen
   • handleidingen online zetten
   • volledige webshop

     

  •  Als vereniging :

   • kenbaarheid verhogen
   • om de ledenwerving te triggeren
   • activiteitenkalender publiceren

     

  •  Geografische verruiming :

   • enkel in je eigen streek of dorp je kenbaarheid verhogen
   • eerder binnen je landsgrenzen
   • Europees willen scoren
   • en... voor de durvers : wereldwijde kenbaarheid uitstralen

 

Dit zijn belangrijke argumenten die de extentie van je webnaam kunnen helpen bepalen.
Meer hierover bij " Keuze van domeinnaam ", of contacteer me vrijblijvend.